The Apollo Theatre
311 S. Main Street.
Peoria, Illinois 61604